coconut kiss ( caja )

Chub Kanene ( Flinte )X Brindlebay Towie of Birdsgreen ( Towie )

geb.: 19.5.2018

RBP 2 am 22.Juni 2019 in Hellmonsödt

WT E am 6.Juli 2019 in Hellmonsödt